Biologisk bekæmpelse

Gennem de seneste år har vi reduceret brugen af kemikalier mod svampe med over 90%, og vi anvender biologiske midler og metoder. Det er typisk naturligt forekommende rovsvampe, som bekæmper de uønskede svampe i produktionen.

Ligeledes er brugen af kemikalier mod skadedyr reduceret med over 70%, og vi anvender typisk naturligt forekommende ’rovdyr’, der spiser de uønskede skadedyr. Derudover anvendes der nematoder og fangplader med lim i stor stil.

På Thoruplund bruger vi ingen midler, der er skadeligt for bier. Vi er opmærksomme på dette, fordi bier er af stor betydning for biodiversitet i vores natur. En natur vi gerne vil være med til at bevar og udvikle.

©FLORAGRAFIA-2016