Reduktion af spagnum-forbrug

Der er stor fokus på forbruget af spagnum. Vi har derfor på Thoruplund sat os som mål at reducere spagnumforbruget over de næste 5 år. Vi har allerede stor erfaring i brug cocopeat fra vores produktion i Vietnam. Vi vil derfor med de erfaringer, vi har derfra tilsætte cocopeat til vores jordblandinger og dermed reducere vores spagnumforbrug.

For at mindske forbruget af spagnum yderligere har vi startet forsøg op med tilsætning af træfibre og andre alternativer sammen med vores leverandører.

©FLORAGRAFIA-2016