Opsamling af regnvand og recirkulering af vand

På Thoruplund opsamler vi alt regnvand fra alle drivhusene i meget store bassiner, som vi senere bruger i produktionen. Overskydende vand fra planterne opsamles i mindre bassiner og genbruges ved næste vanding. Dette resulterer i 100% effektivitet af vandforbruget. Vores store udendørs regnvandsbassiner giver os mulighed for at være selvforsynende med vand. Regnvand er absolut det bedste vand til planter, idet det er ganske naturligt for dem.

Opsamlingen af regnvand og recirkulering af vand betyder et markant mindre forbrug af grundvand, der nu og i fremtiden vil være en knapheds ressource.

©FLORAGRAFIA-2016