FN’s klimamål

På Thoruplund føler vi et ansvar for, at være medvirkende til at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling. Vi vil løbende arbejde på at blive grønnere og mere bæredygtigt samt påvirke vores leverandærer, kunder og medarbejdere i den retning. Det vil være naturligt for os at fokusere på og prioritere de globale mål 12 og 15, der dækker ansvarligt forbrug og produktion samt beskyttelse og gendannelse af terrestriske økosystemer. Desuden er vi meget opmærksomme på de globale mål 5 og 8, der dækker ligestilling mellem kønnene, anstændigt arbejde og økonomisk vækst.

Vi har derfor besluttet at arbejde med følgende FN klimamål:

Klimamål 5 og 8
Vi stolte af, at vi på Thoruplund bidrager til at opnå FN’s klima mål 5 og 8, der dækker ligestilling mellem kønnene, anstændigt arbejde og økonomisk vækst. I Vietnam og Tyrkiet skaber vi beskæftigelse og økonomiske fremskridt i lokale områder ved at skabe anstændige og tilfredsstillende job for mænd og kvinder. Både nationalt og internationalt bemyndiger og sikrer vi kvinders fulde deltagelse i jobmarkedet, lederskab og beslutningstagning. I Tyrkiet er de fleste af medarbejdere kvinder, mens kvinder i Vietnam repræsenterer 50% af ledelsesgruppen. I årenes løb er der taget flere og flere skridt mod forbedrede leve- og arbejdsvilkår. Vi tager ansvar, når det kommer til at reducere fattigdom, sikre arbejdstagerrettigheder, lige lønudbetalinger, uddannelse, måltider, transport til og fra arbejde m.m.

Klimamål 12 og 15
I 3 generationer har vi haft en tradition for at prioritere miljøet, selv før bæredygtighed og genbrug var almindelig praksis. Vi stræber vedvarende at blive grønnere og gøre vores produktionskæde mere fremtidssikret, hvilket er i tråd  med klimamål 12 og 15, der dækker ansvarligt forbrug og produktion samt beskyttelse og gendannelse af terrestriske økosystemer. Vi arbejder strategisk med at reducere vores økologiske fodaftryk ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger ressourcer på daglig basis og på lang sigt.

©FLORAGRAFIA-2016