Vision, mission og værdier

Vision

Thoruplund’s vision er at være et internationalt produktionsgartneri og handelsvirksomhed, der gennem ensartet høj kvalitet vil være de europæiske indkøberes 1. valg  på vores produktsortiment med  fokus på slutbrugernes behov for dekoration til hjemmet og haven med blomstrende planter i tidens trend.

Mission

Vi vil gennem strømlinet produktionsstyring og effektiv supply chain skabe værdi for alle i kæden til glæde og gavn for forbrugerne med behov for blomstrende planter. Dette opnås ved:

  • Tæt partnerskab med vores internationale joint ventures
  • Effektiv planlægning- og kvalitetsstyring
  • Nyskabende produktudvikling
  • Strømlinet produktion med fokus på kvalitet og holdbarhed.
  • Involvering af vores kunder i et tæt og fortroligt samarbejde
  • Optimeret logistik internt og eksternt

Værdier

På Thoruplund har vi følgende værdier

1. Dynamisk

Vi er kendt for vores dynamiske adfærd og handlekraft samt fremsynethed. Dette er drivkræften i vores virksomhed

2. Udvikling

Vi udvikler unikke produkter, som gør os attraktive på markedet og med afsæt i vores branding formidler vi inspiration.

3. Værdiskabelse

Vi optimerer vore kunders indtjening gennem aftalt kvalitet, rettidige leveringer, minimalt spild samt kvalificeret service

4. Familie

Vi står for stabilitet gennem 3 generationer siden 1946, hvor en aftale er en aftale

5. Ansvarlighed

Vi viser stor ansvarlighed overfor vores medarbejdere og omgivelser gennem vores handlinger  – et handler om måden, hvorpå vi behandler mennesker og planter.

©FLORAGRAFIA-2016