Outsourcing

Gennem en længere årrække har vi outsourcet en del af vores produktion. Således har vi i dag to jointventures på henholdsvis Tyrkiet og i Vietnam, hvor en stor del af produktionen startes og derefter færdigproduceres i Danmark. Med disse tiltag fastholder vi Gartneriet Thoruplunds konkurrenceevne.

 

©FLORAGRAFIA-2016