MPS

Gennem en lang årrække har Thoruplund deltaget aktivt i det internationale miljøsamarbejde MPS.

Læs mere her – vores MPS nr. er 76 00 66.

På Thoruplund bliver vi løbende auditeret og har følgende MPS certifikater

  • MPS-GAP er en overbygning på MPS systemet, hvor GAP står for ”Good Agricultural Pratice”. Vi er certificeret som A-gartneri og godkendt som MPS-GAP-gartneri. MPS-GAP fokuserer på miljøet og sporbarhed
  • MPS ABC vurderer produktionen ud fra bl.a. affaldsmængde, gødningsforbrug, energi-  og pesticidforbrug,
  • MPS SQ (Socially Qualified) beviser, at produkter fra Thoruplund er produceret under gode arbejdsforhold, som omfatter diverse sundheds-, sikkerheds- og ansættelsesforhold. 
  • A.P/ GRASP certifikaterne dokumenterer, at Thoruplund overholde alle internationale konventioner. Se hjemmesiden: www.globalgap.org. Brug vores GGN nr.: 4049928145475 for at se certificeringerne.

Thoruplund stiller krav til, at vores samarbejdspartnere og underleverandører deltager i MPS systemet. Derfor er vores join ventures i Vietnam og Tyrkiet MPS certificerede

MPS-A

MPS-GAP

MPS-SQ

MPS-GRASP

GGN: 4049928145475

©FLORAGRAFIA-2016